Join Levitoo and earn money

Připojte se k Levitoo a vydělávejte peníze

App-Store Play-Store

Why make money with Levitoo?

Proč vydělávat s Levitoo?

You control how much money you make.

Vy řídíte, kolik si vyděláte.

It's only up to you, when you will work and when not. Only you are the master of your time. Just open the app and choose the shipment you want to deliver.

Je jen na vás, kdy budete pracovat a kdy ne. Jen vy jste pánem svého času. Stačí zapnout aplikaci a vybrat si zásilku, kterou chcete doručit.

Everyone can make money with us.

U nás si může vydělat kdokoliv.

Do you like to walk? Do you ride a bicycle or scooter? Do you drive a car or motorbike? Anybody, who wants to make some money, can deliver our shipments across Prague. Just download our app Levitoo Driver, register for free and you can start to earn now.

Chodíte rádi pěšky? Jezdíte na kole nebo koloběžce? Řídíte auto či skůtr? Kdokoliv, kdo si chce vydělat, může rozvážet naše zásilky po Praze. Stačí si stáhnout naši aplikaci Levitoo Driver, zdarma se zaregistrovat a hned můžete vydělávat.

No fees.

Žádné poplatky.

You pay nothing with us. You only drive and earn. Our free app as a tool for making money.

U nás za nic neplatíte. Pouze jezdíte a vyděláváte. Naše bezplatná aplikace jako nástroj k vydělávání peněz.

User-Img

Driver
requirements

POŽADAVKY

User-Img

Familiarity GPS devices

GPS ZAŘÍZENÍ

User-Img

Polite and professional

ZDVOŘILOST A PROFESIONALITA

User-Img

Valid driver’s license

PLATNÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

User-Img

Clean criminal record

ČISTÝ TRESTNÍ REJSTŘÍK

How does Levitoo app work?

Jak funguje aplikace Levitoo?

Request acceptance
Vyzvednutí zásilky
request-acceptance
Delivery pick-up
Doručení zásilky
request-acceptance
Delivery of the shipment
request-acceptance

Frequently asked questions

Často kladené otázky

So what’s next?

Co bude dál?

Are you ready? Let’s start!

Jsi připraven? Začněme!

App-Store Play-Store