About us

O nás

Levitoo offers you the app, which will allow you to send any kind of delivery in your city.

Levitoo nabízí aplikaci, která Vám umožní zaslat jakýkoliv druh zásilky ve Vašem městě.

Our few clicks service LEVITOO – EXPRESS CITY DELIVERY TRANSPORT perfectly describes exactly who we are and how we work for our satisfied customers: EXPRESS – expressly without unnecessary delays and as quickly as possible. CITY – yes, our territorium is cities and urban agglomerations. DELIVERY – transporting anything and anywhere in the city is what we do best in all directions. TRANSPORT – entire transport chain from the pick-up point to the drop-off point is the most effective solution in terms of saving time and especially costs thanks to a sophisticated system for our clients. You can track your delivery via GPS in real time in our app. LEVITOO with it´s optimized solution brings earnings for couriers, who are masters of their time. Anyone who likes to walk, ride a bicycle or scooter or drive a car can become a courier with us. With execution of each order for our B2B partners, we provide fast, efficient and personalized deliveries from place to place and we fill in the gaps in the last section between the trader and his customer. We take responsibility for the timely and safe delivery of the shipment for both the B2B partners and individuals.

Naše služba LEVITOO – EXPRESS CITY DELIVERY TRANSPORT na pár kliknutí naprosto přesně vystihuje to, jací jsme a jak pracujeme pro naše spokojené zákazníky a to: EXPRESS - expresně bez zbytečných prodlev a co nejrychleji je to možné. CITY - ano, naše teritorium jsou města a městské aglomerace. DELIVERY – přepravovat cokoliv a kamkoliv ve městě je to, co umíme nejlépe a to všemi směry. TRANSPORT – celý přepravní řetězec z místa vyzvednutí do místa dodání je díky sofistikovanému systému pro naše klienty nejefektivnějším řešením po stránce úspory času a zejména nákladů. Svou zásilku můžete sledovat pomocí GPS v reálném čase v naší aplikaci. LEVITOO svým optimalizovaným řešením přináší výdělky pro kurýry, kteří jsou pány svého času. Kurýrem se u nás může stát každý, kdo rád chodí, jezdí na kole či koloběžce nebo jezdí autem. Realizací každé zakázky pro naše B2B partnery poskytujeme rychlé, efektivní a personalizované dodávky z místa na místo a vyplňujeme mezery na posledním úseku mezi obchodníkem a jeho zákazníkem. Přebíráme zodpovědnost za včasné a bezpečné doručení zásilky jak pro B2B partnery tak i pro soukromé osoby.

about-img

Our vision

Vize

Our goal is to unconditionally ensure quality and reliable service in the delivery of all kinds of shipments in the region. We emphasize customer satisfaction and performing of service in the shipment delivery in the shortest time possible at the optimal price. Our goal is to listen to our clients and to constantly improve our services, to be always ready to adapt our services to our customers and business partners for their needs and satisfaction.

Naším cílem je bezpodmínečně zabezpečit kvalitní a spolehlivou službu v doručování zásilek všeho druhu v daném regionu. Klademe důraz na spokojenost zákazníka a plnění služby v doručení zásilky v co nejkratším čase za optimální cenu. Naším cílem je naslouchat našim klientům a neustále zlepšovat naše služby, být vždy připraveni našim zákazníkům a obchodním partnerům přizpůsobit naše služby pro jejich potřeby a spokojenost.

about-img

Our mission

Mise

Our mission is to deliver any of your shipments, whether it´s sending documents, packages with hygiene or disinfection or anything else. Thanks to our simple mobile and web app, which you can download on Google Play or App Store, the customer simply fills in the necessary information to send the shipment, chooses the place and time of pick-up and drop-off and then just tracks his shipment in real time. The client always knows the price for transport in advance and it will never happen that it would be otherwise.

Naší misí je doručit jakoukoliv Vaši zásilku, ať už se jedná o zasílání dokumentů, balíčků s hygienou či dezinfekcí nebo čehokoliv dalšího. Díky naší jednoduché mobilní a webové aplikaci, kterou si můžete stáhnout na google play či app store, si zákazník jednoduše vyplní potřebné informace pro odeslání zásilky, zvolí si místo a čas vyzvednutí a doručení a pak už jen sleduje svou zásilku v reálném čase. Cenu za dopravu zná klient vždy předem a nikdy se nestane, že by tomu bylo jinak.

about-img